Компютърните технологии и българският език - Людмила Кирова

Компютърните технологии и българският език
Автор: Людмила Кирова
Обем: 266 стр.
Формат в мм.: 140х200
Издател: ИК "СемаРШ"
Мека подвързия
Дата на включване: 2007-09-05
Нашата цена: 11.82 лв
 

Книгата „Компютърните технологии и българският език” е посветена на социалните говори на хората, за които компютърът и интернет са начин на живот: компютърджиите, геймърите и чатърите, а също така на жанровете в киберпространството - електронна статия, форум и чат. Проследява се еволюцията на полето на специалния език и неговите пластове: компютърна терминология, професионална лексика и жаргон. Изведени са белезите на промяната, типични за всички компютърно базирани групи, както и езиковите тенденции, които те очертават. Освен изводите, интерес специално за младите лингвисти са приложените собствени методически процедури и инструменти за обработка на електронни корпуси от текстови данни, които позволяват статистически доказани заключения.

Трудът представя напълно неизучена страна от съвременната българска езикова ситуация.
Чл.-кор, проф. д.ф.н. Емилия Пернишка

Това е първото по рода си цялостно, системно и задълбочено изследване на една от най-динамичните форми на съвременния български език.
Доц. д-р Йовка Тишева

Работата е изключително ценна, защото обхваща всички страни на компютърното общуване, които авторката познава до подробности. Убеден съм, че към книгата ще посягат много хора и извън общността на езиковедите, за да се ориентират как се употребява в речта компютърният език.
Чл.-кор, проф. д.ф.н. Михаил Виденов

Д-р Людмила Кирова преподава български език като чужд в Департамента за езиково обучение на СУ „Св. Кл. Охридски”. Завършила е българска филология в СУ „Св. Кл. Охридски”. Специализирала е „Реклама и връзки с обществеността”. Предмет на изследванията й са измененията в българския език, настъпващи под влияние на информационните и комуникационните технологии чрез посредничеството на английския език. През 2002 работи с Моторола по проект за функция Т-9 на български език в мобилните телефони. Член е на Международното социолингвистическо дружество.