Руски език за 6. клас Солнечный круг - Христина Грозданова

Руски език за 6. клас Солнечный круг
Автор: Христина Грозданова
Обем: 286 стр.
Формат в мм.: 220х270
Издател: ИК "Просвета"
Мека подвързия
Дата на включване: 2007-09-05
Нашата цена: 21.84 лв
 

Одобрен със заповед на МОН РД 09-991/08.08.2007г.

Структура на учебника
• Учебникът има ясна структура. Предвиден е за 119 учебни часа при 3,5 часа седмично изучаване на езика.
• Включва 10 урока, групирани в 5 тематично обособени модула, всеки от които завършва с обобщителен урок Мои успехи.
• Всеки урок обхваща четирите езикови умения: слушане, четене, говорене и писане.
• Уроците са два типа: за нови знания и обобщителни. Уроците за нови знания преговарят, надграждат и разширяват лексиката и граматичния материал, изучени до момента, въвеждат новия материал. Обобщителните уроци Мои успехи следват всеки модул. В тях се преговарят и проверяват лексикалните, граматическите и комуникативните умения, изучени в темата.
• След всеки обобщителен урок следва изработване и представяне на проект. Чрез работата над проектите и тяхното представяне учениците на практика демонстрират своите комуникативни знания и умения по изучената тема.
• В края на учебника са включени 4 урока, посветени на празници и обичаи в Русия и България, които учителят взема според съответствието им с календара.
• Учебникът съдържа поурочен дву­езичен речник.