Домашна техника и икономика за 6. клас - Доц. д-р Ваня Георгиева, Георги Кендов, гл. ас. д-р Диана Митова

Домашна техника и икономика за 6. клас
Автор: Доц. д-р Ваня Георгиева, Георги Кендов, гл. ас. д-р Диана Митова
Обем: 186 стр.
Формат в мм.: 220х270
Издател: ИК "Просвета"
Мека подвързия
Дата на включване: 2007-09-05
Нашата цена: 10.92 лв
 

Одобрен със заповед на МОН РД 09-1002/08.08.2007г.

Учебникът следва стриктно структурата и изискванията на учебната програма. По достъпен и разнообразен начин са изяснени всички теми и основни понятия от областта на техниката и технологиите, предвидени за изучаване в 6. клас.
Учебното съдържание е структурирано в шест раздела, съответстващи на шестте обобщени теми в учебната програма:
• Проектиране в дома
• Занаяти и съвременност
• Работа с материали
• Енергия и контрол при използването є
• Кулинарство
• Природата в дома

Във всеки раздел са включени по 4 урочни единици (теми). Всяка тема е структурирана в две относително обособени части:
– Информационна част – обяснени са новите понятия, дадени са примери, илюстрации и коментари;
– Практическа част – набор от практически задачи, упражнения и проекти, подходящи както за самостоятелна работа на ученика, така и за разработване в група и екип по време на часа.

Учебникът е богато илюстриран. Включени са множество снимки, които представят в оригинален вид изучаваните инструменти, уреди, материали. Графичният дизайн позволява лесно да се откроят и запомнят ключовите идеи при работа с текста.
Съществено предимство на учебника е наличието на разнообразни практически дейности. Те са насочени към развитие на умения за генериране на идеи, откриване на закономерности, упражняване на различни технологии за работа с материали. Значимо място е отделено на възможностите за работа в екип и за проектно мислене и действие. Работата по проект е широко застъпена. Дадени са конкретни идеи и насоки за учебни дейности, от които учителят може да избира, като се съобразява с възможностите на учениците и с педагогическите цели. Упражненията във всяка от темите позволяват затвърдяване на знанията и насочват към приложението им в нова ситуация.
В края на учебника са поместени кръстословици за обобщение и проверка на знанията.