Изобразително изкуство за 6. клас - Доц. д-р Мариана Мойнова, доц. д.изк. Свилен Стефанов, Румянка Йорданова

Изобразително изкуство за 6. клас
Автор: Доц. д-р Мариана Мойнова, доц. д.изк. Свилен Стефанов, Румянка Йорданова
Обем: 120 стр.
Формат в мм.: 220х270
Издател: ИК "Просвета/Азбуки"
Мека подвързия
Дата на включване: 2007-09-05
Нашата цена: 12.13 лв
 

Одобрен със заповед на МОН РД 09-1005/08.08.2007г.

Структура на учебника:
• Учебникът съдържа 30 теми, обединени в 12 раздела и отговарящи точно на последователността в зададената от МОН учебна програма за 6. клас. Темите обхващат четирите ядра на учебно съдържание: Зрително възприятие и фантазия; Изразни средства на визуалния образ; Система от средства за визуална информация и комуникация; Структура на художествената творба. Включени са също входяща и изходяща диагностика.

Акценти на съдържанието:
• Учебникът може да се използва както за задължителна, така и за задължителноизбираема подготовка. Разработените теми обхващат задължителна информация, съответстваща на програмата по изобразително изкуство, паралелно с която се дава и допълнителна информация, съобразена с възрастта на учениците.
• Принципът на индивидуалност се реализира посредством задачите – задължителни, с повишена трудност, за самоподготовка и за групова работа. Те дават възможност да се работи на няколко нива съобразно индивидуалните способности, предпочитанията на учениците и наличната материална база и активизират ученика за самостоятелни творчески решения.
• Учебникът е богато илюстриран с творби на изкуството, фотоси на обекти от действителността, ученически творби. Предлагат се оригинални и забавни методи за изследване на обектите от околния свят.
• В повечето от темите присъстват рубриките Любопитно, Из страниците, Символи и знаци и Техники, които допринасят за по-лекото и трайно възприемане на новите знания.
• С оглед тенденцията към компютъризиране на обучението към повечето теми са предложени интернет сайтове с информация по съответната тема. Учебникът съдържа уроци за работа с компютър и интернет, които спомагат за разширяването на компютърните умения на учениците. Те откриват нови възможности на компютърните програми и приобщават учениците към света на изобразителното изкуство.
• Разделът Архитектура и изобразително изкуство на Средновековието представя развитието на западноевропейското, византийското, руското и българското изкуство през средните векове. Посредством линиите на времето учениците имат възможност да сравнят периодите в развитието на изкуството и да получат цялостна представа за продължителността им.
• Към всеки раздел са представени нови за учениците изобразителни техники, които обогатяват изобразителната им грамотност и могат да се използват при изпълнението на самостоятелните задачи.
• В учебното съдържание е включен анализ на някои характерни елементи от съдържанието и формата на Погановската икона.