Човекът и природата за 6. клас - М. Шишиньова и колектив

Човекът и природата за 6. клас
Автор: М. Шишиньова и колектив
Обем: 188 стр.
Формат в мм.: 210х270
Издател: ИК "Анубис"
Мека подвързия
Дата на включване: 2007-09-12
Нашата цена: 17.62 лв
 

УЧЕБНИКЪТ за 6. клас е разработен в пълно съответствие с учебната програма на МОН и включва три основни части:
• Физични явления;
• Вещества. Превръщане на веществата;
• Структура и жизнени процеси на организмите.

Учебникът съдържа теми за:
• нови знания;
• лабораторна работа;
• обобщение;
• семинар;
• екскурзия;
Речник на основните понятия.

Всяка тема включва основни и допълнителни текстове. Основните текстове съдържат информация за формиране на:
• новите понятия на структурна и функционална основа съгласно програмата;
• практически умения за наблюдение на обекти, процеси и явления, за измерване на величини и свързване на електрически вериги, за работа с вещества и лабораторни съдове;
• отношение за мястото, ролята и отговорността на всеки към собственото здраве, към общест вото, към природната среда и нейното опазване;
• мотивация за работа и развитие на интереси, свързани с природата.
Допълнителните текстове предлагат любопитна информация, която обогатява знанията и разнообразява съдържанието.
Графичният дизайн и илюстрациите са професионално и атрактивно представени в съответствие с учебното съдържание и целите на обучението по предмета.