Нов немско-български речник - Хилмар Валтер, Дитмар Ендлер

Нов немско-български речник
Автор: Хилмар Валтер, Дитмар Ендлер
Обем: 712 стр.
Формат в мм.: 160х230
Издател: ИК "Труд"
Мека подвързия
Дата на включване: 2007-09-13
Нашата цена: 54.51 лв
 

• Най-съвременният немско-български речник, съдържащ 100 000 думи и изрази. Тук ще намерите както общи понятия и фрази, така и специализирана лексика, отразяваща последните промени в информационните технологии, медицината, икономиката, правото и други сфери на социалния живот.
• Новоразработен словник, съобразен със съвременната езикова ситуация в немскоезичните страни, без да се пренебрегва и по-старото състояние на книжовния език.
• Взети са предвид и старите версии на правописа.
• Прегледна и подробна граматична, фонетична, семантична и стилистична информация.
• Информативни приложения: списък на неправилните глаголи, таблица на склонението на съществителните, абревиатури и съкращения, мерни единици, териториално разделение на страните с немски език.
• Български еквиваленти, избрани въз основа на потенциалните контекстови условия за употребата на немските им съответствия, онагледени с много примери във вид на устойчиви и свободни словосъчетания.