Глаголите в руския език - Мариян Петров

Глаголите в руския език
Автор: Мариян Петров
Обем: 80 стр.
Формат в мм.: 140х100
Издател: ИК "Skyprint"
Мека подвързия
Дата на включване: 2007-09-28
Нашата цена: 2.57 лв
 

Настоящата книжка съдържа основните сведения за руските глаголи. Разгледани са морфологичните категории на глаголите (вид, залог, време, лице и наклонение), синтактичната категория "преходност/непреходност" и глаголните категории: род и число.
Показани са принципите на спрежение на руските глаголи в различните времена и наклонения, като е обърнато внимание на най-често срещаните изключения.
Не са пропуснати и неспрегаемите форми: инфинитив, причастие и деепричастие, а също така и особеният вид глаголи за движение.
За по-голяма яснота и по-добра прегледност всичките правила и изключения са богато илюстрирани с примери и таблици, като най-важните са изведени като приложения в края на изданието.
Без да претендира за изчерпателност (поради обема му) това пособие може да служи за бърза справка при изучаването на руския език. Подходящо е, както за студенти и ученици, така и за тези, които знаят езика, но искат да уточнят някоя подробност или изключение.