Разузнавателна защита на конституционния ред. Историческа ретроспекция. Проблеми на организацията и обществения контрол - Петър Христов

Разузнавателна защита на конституционния ред. Историческа ретроспекция. Проблеми на организацията и обществения контрол
Автор: Петър Христов
Обем: 180 стр.
Формат в мм.: 145х200
Издател: ИК "ВСУ Черноризец Храбър"
Мека подвързия
Дата на включване: 2007-10-26
Нашата цена: 10.92 лв
 

Разузнаването е една от най-старите специализирани човешки дейности. В същото време тя винаги е била малко позната за обикновените хора. Формирането на адекватна обществена представа за същността на разузнавателната дейност е обективна необходимост в демократичното общество. В развитите държави науката е един от инструментите, чрез които се изработва реалният обществен образ както на разузнавателната дейност, така и на институциите, които са натоварени с нейното осъществяване. Разбирането на общественатаа роля и функциите на разузнаването и специалните служби е фактор за устойчивото развитие на съвременното общество.
У нас дълги години не само широката общественост, но и професинолистите в областта на правото, политиката, икономиката, а даже военното дело бяха държани в неведение относно същността на разузнаването и неговото социално предназначение.