Българско - немски речник - д-р А. Дорич

Българско - немски речник
Автор: д-р А. Дорич
Обем: 511 стр.
Формат в мм.: 120х170
Издател: ИК "Емас"
Твърда подвързия
Дата на включване: 1999-12-11
Нашата цена: 12.74 лв
 

Предлаганият „Българско-немски речник" е отреден да служи като помагало при изучаване на немски език преди всичко на нашите средношколци както от общообразователните училища, така и от различните видове специални и средни професионални училища (техникуми), а също така на студенти и задочници от полувисшите и висшите учебни заведения, както и на преквалифициращи се работници от разни области на нашето стопанство и администрация. Естествено той ще служи и за разширяване познанията по родния език и усъвършенстване умението в употребата и на двата езика.

С оглед на предназначението му е определен обемът на речника и е извършен подборът на словното богатство, което е влязло в него из областта на двата езика. Застъпен е преди всичко основният речников фонд на българския език.

Речникът дава не само немския превод на българските думи, а и указва в какви случаи може да се употреби съответният превод или израз при предаване различните оттенъци на българските думи. Семантичното развитие на българската реч е представено твърде изчерпателно, като се е изхождало предимно от основното значение на думата, което обикновено е и най-употребимото. Различните значения на една дума са отделени е точка и запетая и, за да изпъкнат по-ясно в съзнанието на читателя, са номерирани с арабски цифри, а при нужда са илюстрирани с подходящи примери за употребата им.

В повечето случаи при превода на българските думи са дадени няколко синонима или близки по значение преводи, които читателят може да използва, ръководейки се от дадените в курсив пояснения за значението и употребата на оттенъците.

Поради особената им важност за превода българските предлози са разработени по-обстойно в отделни статии, срв. например без, в, до, за, на. при.

Особено внимание е обърнато на рекцията на различните граматически категории думи, като е указано с кой падеж и каква конструкция се свързват при употребата им в изречението, главно в случаите, когато рекцията в двата езика е различна.