Българското книжовно дружество и възрожденските теоретични възгледи за националния характер на новобългарския книжовен език - Стоян Жерев

Българското книжовно дружество и възрожденските теоретични възгледи за националния характер на новобългарския книжовен език
Автор: Стоян Жерев
Обем: 220 стр.
Формат в мм.: 140х200
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2008-01-17
Нашата цена: 4.32 лв
 

Монографията се състои от две основни части. В Част първа се представят и анализират възникналите различни теоретични възгледи за характера и развитието на българския книжовен език преди появата на БКД: създаването на т. нар. Книжовноезикови школи, филологическите диспути, схващането за значението на книжовната традиция, проследява се развитието на книжовния език от диатопия към синтопия и пр. В Част втора за първи път в нашата научна литература се анализират и оценяват ролята и значението на БКД за утвърждаване на националния характер на българския книжовен език, за развитието на българското езикознание и за полагане на основите на българската филология.