Работно време, условия на труд, демографско поведение - Геновева Михова, Даниел Кергоат, Мария Николова, Доньо Донев

Работно време, условия на труд, демографско поведение
Автор: Геновева Михова, Даниел Кергоат, Мария Николова, Доньо Донев
Обем: 288 стр.
Формат в мм.: 140х200
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2008-01-18
Нашата цена: 5.76 лв
 

Книгата отразява резултатите от осъщественото научно сътрудничество между учени от Центъра за изследване на населението при БАН и Лабораторията „Пол и социални отношения“ при Института за изследване на съвременните общества, Париж. Ценен източник на собствена информация по проблема е проведеното представително емпирично социологическо изследване, чийто основен обект е трудовата дейност, нейната продължителност и условия и отражението им върху репродуктивните нагласи и демографското поведение на заетите в България. Времето за труд е представено с двата му основни компонента – професионален, платен труд и работа, посветена на дома, семейството и децата. Очертани са основните характеристики на работната среда у нас и деградацията и в годините на прехода за значителна част от заетите. На оценка е подложен въпросът за равнопоставеността на мъжете и жените в сферата на заетостта и възможностите на двата пола за успешна професионална реализация. Реалностите в страната и получените в изследването резултати са съпоставени със ситуацията в други страни и основно в Европейския съюз и Франция.