Държавата - Жорж Бюрдо

Държавата
Автор: Жорж Бюрдо
Обем: 202 стр.
Формат в мм.: 140х200
Издател: ИК "УИ Св. Климент Охридски"
Мека подвързия
Дата на включване: 2008-02-13
Нашата цена: 9.10 лв
 

Концепцията за държавата е централна тема в политическия и юридическия дискурс на европейския континент през модерната епоха. Съвсем естествено тази тема заема ключово място в творчеството на изтъкнатия френски конституционалист Жорж Бюрдо (1905-1988). Той посвещава на тази материя множество разнопосочни изследвания, като особено внимание отделя на природата на държавата и на нейните метаморфози.
Изследователската дейност на Жорж Бюрдо, посветена на организацията на държавата, е изключително мащабна по размах и обем и заедно с това се отличава със своята последователност и съгласуваност. И това е така, защото той изгражда цялата система на творческите си търсения върху носещата конструкция на „идеята за право". По такъв начин крупният френски конституционалист се изявява едновременно като философ на политиката и философ на правото.
Творчеството на Жорж Бюрдо е своеобразна кулминация в развитието на френския институционализъм. Именно тази интелектуална традиция придава особен колорит както на конституционното право, така и на политическата наука във Франция през XX в. Върху тази методологическа основа Жорж Бюрдо изгражда своето оригинално учение за държавата, оприличавано по своите външни размери и вътрешна архитектоника на огромна катедрала.