Народна поезия. Изходни текстове, включени в квантитативно-статистическото проучване на славянския институт при Упсалския университет - Съст. Борис Иванов

Народна поезия. Изходни текстове, включени в квантитативно-статистическото проучване на славянския институт при Упсалския университет
Автор: Съст. Борис Иванов
Обем: 606 стр.
Формат в мм.: 170х240
Издател: ИК "УИ Св. Климент Охридски"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2008-02-13
Нашата цена: 13.65 лв
 

В антологията “Народна поезия” са представени изходните текстове, включени в задълбочено научно проучване на Института за славянски езици при Упсалския университет за българския поетически език (писмен и словесен), проведено в сътрудничество с изтъкнати български езиковеди, литературоведи и фолклористи като Милена Цанева, Боян Ничев, Иван Попиванов, Петър Пашов и Йорданка Холевич. Чрез квантитативно-статистически подбор и компютърна обработка на текстове, обхващащи около 145 000 словоформи, е извлечена обща норма не само на българския книжовен поетически език, но и съответна норма на словесния поетически език, т.е. езика на българската народна поезия. Даден е отговор на въпроса, дали съществува някаква обща норма на българския поетически език (книжовен и словесен), която може да послужи като изходно начало за най-различни стилистични, лингвистични, сравнително-езиковедски и литературоведски проучвания.