Българска народна музика - Николай Кауфман

Българска народна музика
Автор: Николай Кауфман
Обем: 163 стр.
Формат в мм.: 160х210
Издател: ИК "Славена"
Мека подвързия
Дата на включване: 2008-02-29
Нашата цена: 4.55 лв
 

Народната музика на българите е интересно явление не само в кръга на Балканите, но и в рамките на световния музикален фолклор. Поради особени исторически обстоятелства в България са се запазили оригинални музикални образци, които издават произхода си от дълбока древност. Поразява голямото метро-ритмично и ладово разнообразие. Това е музика, здраво вплетена в бита на народа, в старинни празници и обреди, в неговото всекидневие.
В своя труд "Българска народна музика" академик Николай Кауфман разглежда създаването и разпространението на народната песен, нейното богато жанрово разнообразие, свързано с битовото й предназначение. С оглед на тематиката авторът се спира на любовните, митичните, юнашките, хайдушките, възрожденските и градските народни песни. Той осветлява на твърде популярен език и такива въпроси на музикалната фолклористика като стих и музикална форма, мелодика и метрика на народната песен. В книгата на Кауфман е отделено значително място на българското народно многогласие, на фолклорните области на нашата страна, на народния инструментариум. Обогатена с много примери на народни песни, написана твърде увлекателно, книгата "Българска народна музика" е предназначена за този голям кръг читатели, които обичат и ценят българското народно музикално изкуство.
Първото издание излиза от печат през 1970 г, второто през 1977 г.