Международен туризъм - Велико Великов, Милена Стоянова

Международен туризъм
Автор: Велико Великов, Милена Стоянова
Обем: 214 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Матком"
Мека подвързия
Дата на включване: 2008-03-18
Нашата цена: 16.38 лв
 

Учебникът "Международен туризъм" е предназначен за студенти от специалност "Туризъм" при Шуменския университет "Епископ К. Преславски" и ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". Учебникът може да представлява интерес за студенти от специалност "Туризъм" в други висши училища, професионални колежи по туризъм, професионални гимназии по туризъм, за туроператори, екскурзоводи и за други специалисти, работещи в сферата на туризма.
Структурата на учебника е в съответствие с класифицираните от Световната туристическа организация 5 световни туристически региона с техните подрегиони. Акцентът е поставен на детайлния анализ на икономическите показатели брой на международните туристически пристигания, постъпленията от международния туризъм, постъпленията от един турист и разходите за международен туризъм, както и характеристика на природните и антропогенните туристически ресурси на водещите в световния туризъм дестинации по подрегиони в отделните региони.
Общообразователният и справочен характер на учебника го прави необходим и ценен за научните работници и специалисти работещи в сферата туризма, както и отделни лица с интереси в тази научна област.
От авторите