Мениджмънт на международния автомобилен транспорт 2008 -

Мениджмънт на международния автомобилен транспорт 2008
Автор:
Обем: 144 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "БИМАП СС"
Мека подвързия
Дата на включване: 2008-06-09
Нашата цена: 10.92 лв
 

* Право
* Персонал
* Маркетинг
* Себестойност
* Финанси

Съгласно Закона за автомобилните превози (ЗАП) лиценз на Общността за извършване на международни автомобилни превози на пътници и товари може да получи само лице, което притежава удостоверение за професионална компетентност.
Настоящото издание е насочено към аспектите на мениджмънта, които се съдържат в изискванията за професионална компетентност съгласно Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, издадена въз основа на ЗАП от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр.108 от 19.11.2002 г., поел. изм. бр. 36 от 4.05.2007 г.