Революционната народна песен от Македония - Илия Манолов

Революционната народна песен от Македония
Автор: Илия Манолов
Обем: 246 стр.
Формат в мм.: 160х230
Издател: ИК "Орбел"
Мека подвързия
Дата на включване: 2000-01-06
Нашата цена: 6.37 лв
 

Проф. д-р Николай КАУФМАН:
"Революционната народна песен от Македония" е фундаментален труд, в който авторът показва не само своите изследователски възможности, но и политическото си верую, което днес можем само да адмирираме. Гой разглежда революционните песни на този откъснат от родината край, според времето на тяхното възникване и във връзка с важни исторически периоди. За пръв път се цитират документи, които доказват истинността на редица събития, изложени в песни, а на места песните се ползват като исторически паметници за събития, по-малко осветени от историята.

Проф. д-р Тодор Ив. ЖИВКОВ:
Между познавачите на фолклора от Македония Илия Манолов е безспорно най-авторитетната фигура, най-компетентният познавач на терена, най-самостойният в отношението си към факти и проблеми... Замисълът и реализацията на труда "Революционната народна песен от Македония" предполага широка компетенция - историческа, филологическа, музиковедска. Авторът защищава тази си компетенция с основно познаване на събитията и литературата, както и с онова вживяване в явленията, което е характерно за фолклористи от неговия профил.