Организация и функциониране на кухнята, ресторанта и хотела. Първа част. Организация и функциониране на кухнята - Стамен Стамов, Кремена Никовска

Организация и функциониране на кухнята, ресторанта и хотела. Първа част. Организация и функциониране на кухнята
Автор: Стамен Стамов, Кремена Никовска
Обем: 232 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Матком"
Мека подвързия
Дата на включване: 2008-07-29
Нашата цена: 10.74 лв
 

Настоящата I част на учебника „Организация и функциониране на кухнята, ресторанта и хотела", предлага информация по всички въпроси, свързани с цялостния технологичен процес на кухнята - организацията на снабдяване и характеристика на стоките; технологичните етапи на производство; технологичното обзавеждане, технологичния дизайн и организацията на работа; хигиената, безопасността и системите за самоконтрол. Разглеждат се:
- Заведенията за хранене и развлечения - тяхната класификация, категоризация, видове, характеристика, развитие.
- Складовото стопанство - хранителните продукти и стоки; складовата база, планировка, обзавеждане; организацията на снабдяването.
- Организацията на обработката на суровините и производство на полуфабрикати - технологични процеси и кулинарни полуфабрикати; обзавеждането, технологичния дизайн на производствените звена и организация на работата.
- Организацията на производството в студена кухня - технология на продукцията; технологично обзавеждане, технологичен дизайн и организация на производството; организация на реализацията; сервиране на продукцията.
- Организацията на производството в топла кухня - топлинни процеси; технология на кулинарната продукцията; технологично обзавеждане, технологичен дизайн и организация на производството; организация на реализацията; сервиране на продукцията.
- Организацията на производството в сладкарска кухня - технологични процеси; технология на сладкарската продукцията; технологично обзавеждане, технологичен дизайн и организация на производството; организация на реализацията; сервиране на продукцията.
- Организацията и функционирането на бюфетите за напитки - технологичен дизайн, обзавеждане и организация на работа в тях; технология на напитки, приготвяни на бюфетите; сервиране.
- Организацията и функционирането на звената за издаване - технологичен дизайн, обзавеждане и организация на работа в тях.

Предлаганата информация е методично и структурно свързана с материала, предложен в следващите две части от учебника: II част „Организация и функциониране на ресторанта" и III част „Организация и функциониране на хотела".