Функционално-семантичната категория "аспектуалност" в съвременния испански език - Адриана Миткова

Функционално-семантичната категория "аспектуалност" в съвременния испански език
Автор: Адриана Миткова
Обем: 296 стр.
Формат в мм.: 145х200
Издател: ИК "УИ Св. Климент Охридски"
Мека подвързия
Дата на включване: 2008-09-04
Нашата цена: 9.10 лв
 

Книгата е посветена на изследването на категорията аспектуалност в съвременния испански език от гледна точка на принципите на функционално-семантичната граматика. Разглеждат се перифрастичните конструкции с аспектуална семантика като специфично средство за изразяване на граматичната категория "аспект", както и лексико-граматичните, лексикалните и контекстуалните елементи от сферата на аспектуалността. Представя се своеобразието на парадигмата на испанския глагол, която е съставена от една основна категория (време) и една допълнителна категория (аспект) и където средствата за тяхното изразяване са организирани в йерархични нива в зависимост от различната степен на граматикализация.