Демографската ситуация в районите на депопулация - Марта Сугарева, Николай Цеков, Доньо Донев, Димитър Бошикьов

Демографската ситуация в районите на депопулация
Автор: Марта Сугарева, Николай Цеков, Доньо Донев, Димитър Бошикьов
Обем: 144 стр.
Формат в мм.: 140х200
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2008-09-08
Нашата цена: 2.88 лв
 

Книгата е посветена на един от най-актуалните проблеми на демографското развитие на България – обезлюдяването на страната и на отделни региони. Целта е да се покаже същността на депопулацията като демографски и социален феномен, характерен за периода след началото на демократичните промени, особено в селата на определени региони. В книгата депопулацията се показва на примера на региона на Северозападна България, но основните закономерности, наблюдавани в този регион, се проявяват, макар и по-слабо, във всички други региони на страната, а също и в останалите източноевропейски страни. Причините за появата на депопулацията са основно две: емиграцията (от региона и от страната) и отрицателният естествен прираст. Когато обект на изследване е населението в отделни (видове) населени места, например отделни села, се установява, че депопулацията е започнала далеч преди 1989 г. във връзка с индустриализацията на страната и масовата миграция на населението от селата към градовете. В книгата се прави опит за анализ на процеса на депопулация от демографска, географска, социологическа и икономическа гледна точка. Показват се най-важните причини и последици от този процес, дават се препоръки към социалната политика – в регионален и в национален мащаб. Препоръките се основават както на резултатите от анализа, така и на постановки и изисквания към страната ни като член на Европейския съюз.