Модели на педагогическо взаимодействие „семейство–детска градина“ - Д. Гюров и др.

Модели на педагогическо взаимодействие „семейство–детска градина“
Автор: Д. Гюров и др.
Обем: 224 стр.
Формат в мм.: 170х240
Издател: ИК "Просвета"
Мека подвързия
Дата на включване: 2008-09-25
Нашата цена: 7.19 лв
 

Мисията на образованието през ХХI век изисква цялостно реформиране на системата и преосмисляне на връзките є със заобикалящата среда с цел изграждане на нова, модерна, динамично развиваща се образователна система, която да се превърне в основа на икономическия растеж на страната.

Настоящата книга предлага аналитично структуриране на взаимодействието между детската градина и семейството като резултат от преглед на текущото състояние на българското образование и възможностите за неговото развитие в стратегическите европейски измерения. Разгледани са основните аспекти на предучилищното образование във връзка със Стратегията на Европейския съюз „Учене през целия живот“ (2007–2014) и Стратегията на МОН за предучилищното образование (2008–2014).

Обучителният пакет е резултат от задълбочените изследвания на авторите проф. Д. Гюров, доц. В. Гюрова, доц. И. Колева, доц. Р. Пенев и апробиране на моделите на педагогическо взаимодействие „семейство–детска градина“ в бакалавърски и магистърски програми в СУ „Св. Кл. Охридски“ и други водещи университети и факултети (Нов български университет, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ и ПУ „П. Хилендарски“), както и в курсове за следдипломна квалификация на директори и учители в детски градини. Интерактивната технология е апробирана от доц. И. Колева в продължение на шест години с директори на детски градини в партньорство с експерти по пред¬училищно възпитание и подготовка от градовете София, Велико Търново, Силистра, Кюстендил, Ловеч, Тетевен, Сандански, Плевен, Каварна, Бургас, Средец и др.

Основното предназначение на обучителния пакет е да послужи като интегриран образователен продукт, система от знания, умения и отношения за актуализиране и усъвършенстване на компетенциите и практическия управленски опит на директорите, както и за привличане на учителите в процеса на педагогическо взаимодействие с родителите.