Криза на легитимността - Георги Фотев

Криза на легитимността
Автор: Георги Фотев
Обем: 314 стр.
Формат в мм.: 140х235
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2000-01-10
Нашата цена: 8.64 лв
 

В раздел I - „Дилеми на модерността", се разискват принципни и широкоформатни аспекти на модерната епоха. Като внушителен понятиен комплекс модерността не се поддава на дефиниция. Вниманието се насочва към ключови принципи на нейното конструиране и конституиране. Осево значение според автора има преживяването на структурата на времето, което проличава убедително в съпоставка с традиционните общества. Възникването и развитието на модерността е свързано с дълбоки легитимизационни проблеми. Разглеждат се дилеми на модерността, които изразяват освен всичко друго, криза на легитимността с оглед съдбата на националната държава, на световните религии и епохалния колапс на комунизма.

Раздел II е озаглавен „Деконструкция и нормализация". В шест глави се разглеждат ключови аспекти на разпадането, деконструкцията на тоталитарната система най-вече в България, проблемите и пречките на прехода към демокрация. Деконструкцията на тоталитаризма и процесите на обществена нормализация са свързани с поредица легитимизационни проблеми, немалко от които са безпрецедентни.