Информационната епоха. Съчинение в 3 тома. Том 3. Информационното(ите) общество(а) - Александър Лилов

Информационната епоха. Съчинение в 3 тома. Том 3. Информационното(ите) общество(а)
Автор: Александър Лилов
Обем: 1030 стр.
Формат в мм.: 150х220
Издател: ИК "Захарий Стоянов"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2008-10-14
Нашата цена: 27.30 лв
 

Втората половина на XX и началото на XXI век са време на фундаментални промени в света. Историята на цивилизациите прави преход от индустриалната в слединдустриалната епоха. Този преход е дълбинната основа на процесите, които протичат в съвременността. Извършват се коренни трансформации във всички области.
Пред очите ни се раждат реалностите на информационната епоха, формират се структурите и характеристиките на информационното общество. То все повече се оформя като самодостатъчна система със свои икономически, социални, културни измерения, със свои различни модели. В процесите на "ставането" на информационното общество се развива и теорията на информационното общество.
Време за дискусии, за нови идеи, за утопии! Трудно време за тези, които се опитват да разгадаят новата епоха.

"Милост за нас!
Милост за тези, които водят сражения
на граничната линия с безграничното..."

Аполинер