Противопожарно право. Лекции и тестове - Енчо Костов

Противопожарно право. Лекции и тестове
Автор: Енчо Костов
Обем: 248 стр.
Формат в мм.: 145х200
Издател: ИК "Албатрос"
Мека подвързия
Дата на включване: 2008-10-15
Нашата цена: 17.29 лв
 

Учебното помагало „Противопожарно право (лекции и тестове)" е съставено на основата на действащите нормативни актове, учебниците по Административно право и достъпна научна литература, като се има предвид, че обучаваните не изучават друга правна дисциплина.
Освен лекциите се предлагат 191 примерни теста. Примерна инструкция за провеждане на изпит чрез тест и практическа задача, както и Препоръки за оценяване. Верните отговори на контролните задачи се съдържат в съответните лекции, учебното съдържание на които е актуализирано и съобразено с действащото законодателство към 1.3.2008 година.
В края на всяка тема е посочена използваната и препоръчителната литература, която може да подпомогне тези, които желаят да повишат подготовката си.
Книгата представлява интерес за студентите от ВСУ „Черноризец Храбър" по специалността „Пожарна безопасност и защита на населението" и специалността „Защита при аварии и бедствия". Знанията по Противопожарно право ще им дадат възможност да осмислят по-добре компетенциите си по предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на произшествия, както и да разбират действията на други правни субекти, които имат права и задължения по осигуряване на пожарната безопасност и защитата на населението.
Замислено като стандартизирано помагало за обучение и изпитване, то позволява да се определи в известна степен етапът на развитие в обучение на кадрите (обучаваните) по Противопожарно право и тяхната пригодност за работа. В този смисъл книгата може да бъде полезна за практически работници, други органи на изпълнителната власт, местното самоуправление, организации и граждани, които проявяват интерес към разглежданата проблематика.