Българите, книжовността, езикът XIX-XX век. Сборник - Съст. проф. дфн Владко Мурдаров

Българите, книжовността, езикът XIX-XX век. Сборник
Автор: Съст. проф. дфн Владко Мурдаров
Обем: 390 стр.
Формат в мм.: 170х240
Издател: ИК "Емас"
Мека подвързия
Дата на включване: 2008-11-03
Нашата цена: 9.10 лв
 

Разглеждането на различните аспекти от формирането на националния език и на науката за него е пряко свързано с цялостното изследване на спецификата на българската национална идентичност. Тази тема е един от много актуалните въпроси пред съвременното българско общество, свързан със състоянието на неговия език. Разработването и` може до голяма степен да подпомогне разбирането на днешните обществени нагласи, както и на реакциите спрямо промените в българския език, настъпващи като резултат от наблюдаваната тенденция към глобализация, повлияна и от развитието на информационните технологии.