Учебник по персийски език. Първа част - Ангел Орбецов

Учебник по персийски език. Първа част
Автор: Ангел Орбецов
Обем: 368 стр.
Формат в мм.: 170х240
Издател: ИК "Просвета"
Мека подвързия
Дата на включване: 2008-11-06
Нашата цена: 26.39 лв
 

Учебникът по персийски език (първа част) е предназначен за студентите от първи курс специалност „Иранистика“ в Софийския универси-тет „Св. Климент Охридски“, преминали уводния курс, и е разчетен за 360 учебни часа.
В учебника са разработени 15 урока, всеки от които съдържа основен текст, речник на непознатите думи, пояснения към текста, граматика, упражнения и диалог. За улеснение на студентите в края на учебника е по-местен персийско-български речник с около 2000 думи с показалец къде за пръв път се среща съответната дума.
Целта на учебника е да създаде у студентите начални говорни и писмени умения по персийски език чрез усвояване на основите на граматичния строй и натрупване на необходимия лексикален запас.

АНГЕЛ ОРБЕЦОВ е началник-отдел в Министерството на външните работи и нещатен преподавател в Центъра за източни езици и култури при СУ „Св. Климент Охридски“. Завършил е Московския държавен институт по международни отношения, направление Иран и персийски език. Бил е на задгранична работа в Афганистан (1987–1988), Иран (1989–1992), Пакистан (1995–1999) и като посланик на Република България в Китай (2003–2007).