Независимостта на България. Документи и периодичен печат 1908 – 1909 г. - Съст. Лидия Чолпанова

Независимостта на България. Документи и периодичен печат 1908 – 1909 г.
Автор: Съст. Лидия Чолпанова
Обем: 204 стр.
Формат в мм.: 170х240
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Твърда подвързия
Дата на включване: 2008-12-02
Нашата цена: 57.60 лв
 

Сборникът, посветен на 100-годишнината от обявяването на българската независимост, е художествено-документален опит да покаже този чисто български акт със силата на фактите. Ползвани са непубликувани документи и снимки от Научния архив на БАН и запазените вестници от този период в Централната библиотека на БАН. Материалите са подредени хронологично, а за една и съща дата вестниците са подредени по азбучен ред. Събитието е било във фокуса на всички излизащи по това време вестници и големият обем на статиите налага да бъдат представени подборно, като са включени само около 150 материала. Също така по-големите статии, които заемат цели страници от вестниците, са предадени със съкращения. Избрани са само фактологични материали, редакционните статии, съдържащи коментари на събитието, не са включени. Преобладаващи са статиите препечатани от чуждата преса, която следи събитията на Балканите с особено внимание. За първи път се публикуват документи и фотографии от фондовете на Научния архив на БАН – в цялост или частично. Основен акцент е дипломатическата кореспонденция между отделни членове на Българското книжовно дружество, заемащи по това време високи политически постове, като: Александър Малинов, Атанас Шопов, Димитър Агура, Христофор Хесапчиев, Михаил Сарафов. Показани са част от ръкописите, спомените и дневниците на същите лица, които илюстрират подробностите около събитието. Отбелязано е и участието на членовете на БКД при посрещането на Цар Фердинанд в София. За първи път са публикувани и снимки от царската колекция, които показват град Търново от това време. Отпечатани са Манифестът за обявяване на независимостта и съобщението на Българската телеграфна агенция, притурки към столичните вестници. Добавени са речта на премиера Ал. Малинов пред Народното събрание и част от протокола за турско-българското съглашение, както и документи за отношението на балканските държави и Великите сили към провъзгласяването на Българското царство. Книгата е илюстрация на едно от най-значимите събития в българската история и допринася за по-пълното запознаване на широката публика и на специалистите с действията на Цар Фердинанд и българската дипломация, довели до успешен край признаването на независимостта на българската държава.