Боговете на българите. Книга 1 - Стефка Матеева Митева

Боговете на българите. Книга 1
Автор: Стефка Матеева Митева
Обем: 160 стр.
Формат в мм.: 145х200
Издател: ИК "Матадор 74"
Мека подвързия
Дата на включване: 2008-12-17
Нашата цена: 7.28 лв
 

Всяко едно събитие, което се е случило на планетата Земя, още в зората на нейното образуване, се запазва под формата на холограма в паметта й. Тази памет се съхранява в т. н. Акаша. Тя е Духът и Душата на Ефира. Това не е материя, а нейната духовна същност, източник на най-финни, невидими свойства, които се проявяват във видимата материя /Елена Блаватска, Тайната доктрина, том 1, космогенезис, книга 1. Издателство "Астрала" - 1993 г., стр. 374 и стр. 379/. Там се съхраняват и всички събития, които са се случили през хилядолетията с човечеството. Нищо не може да бъде унищожено. На Земята едно събитие може да бъде забравено в продължение на стотици и хиляди години или отзвук от това събитие да е останало само под форма на митове и легенди, но това събитие в Акаша не се заличава. Когато настъпи времето, когато дадено събитие трябва да се повтори, то знанията за него се връщат на хората. Нищо не се губи. Само времето за неговата повторна проява е различно. Няма събитие, което да се проявява на Земята в наше време, ако това събитие в миналото не се е случило. Няма откритие, в която и да е област на науката и техниката, ако това откритие не е забравено минало откритие. Центровете на мозъка на човек са устроени така, че когато се създадат подобни условия, независимо след каква продължителност от време, събитието се улавя под форма на идея и се проявява във физическия живот. Независимо, че преди 1140 г. прабългарската религия е била унищожена с цел тя да бъде изтрита от паметта на българите, това събитие не може да се заличи от световната човешка памет. Сега отново се връща на българския народ и се дава под различна форма. Чрез директен контакт с пазителите на тази информация, чрез натрупан исторически и археологически материал, под форма на скални рисунки, релефни керамични изображения, под форма на митове и легенди съхранени в народната памет или малки отломки, запазени, но преобразувани в религията на други народи.