Психично въздействие на ръководителя върху сътрудниците в организацията - Мария Радославова

Психично въздействие на ръководителя върху сътрудниците в организацията
Автор: Мария Радославова
Обем: 262 стр.
Формат в мм.: 145х200
Издател: ИК "Парадигма"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-02-09
Нашата цена: 12.74 лв
 

Социалното влияние е един от най-важните аспекти на взаимодействието между хората в различни сфери на живота. То привлича интереса на изследователите както за изясняване на въпроси от фундаментално естество в областта на социалната психология, така и за решаване на практически въпроси в организационната психология и организационното поведение.
Социалното влияние в организацията е разнопосочно, тъй като всеки неин член е едновременно субект и обект на влияние. Този труд е посветен само на влиянието на ръководителя върху своите преки сътрудници по посока на служебните цели. Основният въпрос, на който се търси отговор, е кои са предпоставките той да влияе по-успешно и да управлява заемащите по-ниски позиции в служебната йерархия по начини, които надхвърлят значително длъжностните пълномощия и същевременно да поддържа позитивен социален климат в процеса на труда. Идеята е служителите да участват активно в съвместната дейност и да изпълняват изискванията на ръководителя, без той да дава постоянно заповеди, защото колкото и да са основателни и смислени, те са формулирани така, че е възможно да предизвикват неприятни емоции у тях. Установено е например, че 80% от ръководителите предпочитат да формулират исканията си към служителите в мека форма. Половината от тях обаче вярват, че те ще откликват, защото знаят добре, че те действат стриктно само, ако им се постави директива.