Да бъдем приятели! Поредица Ръка за ръка - Весела Гюрова, Димитър Гюров

Да бъдем приятели! Поредица Ръка за ръка
Автор: Весела Гюрова, Димитър Гюров
Обем: 62 стр.
Формат в мм.: 200х260
Издател: ИК "Просвета"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-02-16
Нашата цена: 4.82 лв
 

Книжката е предназначена за децата от подготвителната група/клас.
Тя съдържа 32 теми, обобщени в 8 тематични блока, свързани с живота в детската градина, в семейството и родното място, с празничната среда, професиите на хората, здравето и сигурността на децата. Застъпени са интеркултурната толерантност и диалог, педагогическата работа по осъз- наване на половата идентификация, стимулирано е създаването на умения за преодоляване на рискови ситуации. Подкрепени са проявите на креа- тивност и работата с надарени деца. Книжката е разработена във връзка с новите образователни изисквания и приоритети на Националната стратегия за средно образование и предучилищно възпитание и подготовка на МОН (2005 г.).
Книжката отразява новата стратегия на Европейския съюз от 2008 г. като европейска интеркултурна практика за възпитаване на детето до седемгодишна възраст. В основата є е необходимостта да се осигурят още в предучилищното детство ключови компетeнции за:
• личностно изразяване и развитие;
• гражданско съзнание;
• правата на детето и възпитаване на отговорност за избор;
• социална интеграция и реализация.
Постигнато е ново качество на интерактивната технология на книж- ките-помагала за децата. Илюстративната информация дава възможност за активизиране на интелекта и способностите за нагледно и предметно- схематично моделиране при търсене на индивидуално решение на темите, както и при изпълняване на групови проекти. Възможни са варианти на решение на задачите както за първи, така и за втори модул (посещавали и непосещавали до постъпването в подготвителна група на детската градина), които обхващат активностите на детето и участието му в отделните детайли на социалната ситуация.
Книжката може да се ползва както в детската градина/училище, така и при занимания у дома.