Биология и здравно образование за 7. клас - Мария Шишиньова и колектив

Биология и здравно образование за 7. клас
Автор: Мария Шишиньова и колектив
Обем: 220 стр.
Формат в мм.: 200х260
Издател: ИК "Анубис"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-02-17
Нашата цена: 16.99 лв
 

УЧЕБНИКЪТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ за 7. клас е разработен в пълно съответствие с учебната програма на МОН и включва три основни части:
• ЕДНОКЛЕТЪЧНИ ОРГАНИЗМИ
• МНОГОКЛЕТЪЧНИ ОРГАНИЗМИ
• РОЛЯ НА ОРГАНИЗМИТЕ В ПРИРОДАТА И ЗНАЧЕНИЕТО ИМ ЗА ЧОВЕКА

Учебникът съдържа теми за:
• нови знания;
• лабораторна работа;
• обобщение, както и
• речник на основните понятия.

Темите включват основни и допълнителни текстове. Основните текстове съдържат информация за формиране на:
• новите понятия на таксономична, структурна и функционална основа;
• умения за наблюдение на растения и животни, за работа с лупа и микроскоп, за приложение на усвоеното в житейски ситуации;
• отношение към живите организми и към живота като ценност;
• отговорност за опазването на собственото здраве и на околната среда;
• мотивация за работа и развитие на интереси, свързани с природата.

Допълнителните текстове предлагат любопитна информация, която разнообразява съдържанието и стимулира познавателната дейност на учениците.
Графичният дизайн и илюстрациите са професионално и атрактивно представени в съответствие с учебното съдържание и целите на обучението по предмета.