Физика и астрономия за 7. клас - Маргарита Градинарова и колектив

Физика и астрономия за 7. клас
Автор: Маргарита Градинарова и колектив
Обем: 240 стр.
Формат в мм.: 200х260
Издател: ИК "Анубис"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-02-17
Нашата цена: 11.95 лв
 

Учебникът за 7. клас е разработен в пълно съответствие с учебната програма на МОН.
В този клас за първа година учениците изучават Физика и астрономия като самостоятелен учебен предмет. Разработвайки учебното съдържание, авторите са осъществили приемственост със знанията, получени по Човекът и природата за 5. и 6. клас.
Учебният материал е структуриран в няколко вида уроци – за нови знания, за лабораторни работи, за решаване на задачи и за обобщение.
В уроците за нови знания ясно се открояват отделните части на урока, определенията и правилата. Накрая в резюме са дадени най-важните за урока знания. Рубриката Домашна лаборатория поощрява самостоятелната познавателна дейност на учениците и развива интелектуалните им способности.
Рубриката Знаете ли, че... съдържа допълнителни текстове с любопитна информация, която има за цел да засили интереса на учениците, да обогати и разнообрази учебното съдържание.
Уроците за решаване на задачи съдържат основните типове задачи с решения и подходящи чертежи.
Лабораторните уроци дават възможност опитно да се проверят изучени вече закони, процеси и явления.
На три места в учебника има уроци за обобщаване на знанията по ядрата Електричество, Светлина и От атома до космоса.