Социалната политика на съвременна Германия – възможности за приложение в България - Маргарита Филева

Социалната политика на съвременна Германия – възможности за приложение в България
Автор: Маргарита Филева
Обем: 156 стр.
Формат в мм.: 140х200
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-03-13
Нашата цена: 4.32 лв
 

В книгата е разработен и приложен нов методологически подход за обогатяване на научнотеоретичните знания относно опита на социалната политика във високоразвитите европейски държави, в частност в Германия, и възможностите за неговото приложение в България. Осъществени са сравнителни характеристики и обзори на основни положения и състояния в социалната политика на макро- и микро ниво в Германия и България. Направени са експертни оценки върху базата на най-нови статистически данни и социологически изследвания с приложно значение. Върху нови основи е разгледана законодателната база за развитие на социалната политика в синхрон с европейските изисквания и постановки. Разкрити са специфичните закономерности и тенденции в Германия в социалната сфера, както и възможностите за приложение на отделни техни страни в България в процеса на присъединяването към ЕС. Систематизирани и разработени са теоретични подходи и собствени виждания на авторката относно основни и особено актуални за страната ни проблеми по отношение на семейната социална политика.