СЪРДЕЧНАТА СУТРА - Ошо

СЪРДЕЧНАТА СУТРА
Автор: Ошо
Обем: 300 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "Шамбала"
Мека подвързия
Дата на включване: 2000-02-02
Нашата цена: 12.74 лв
 

Може и да не го съзнаваш, може даже да не си сънувал за това - че ти си Буда, че никой не може да бъде нещо друго, че Състоянието на Буда е най-съкровената сърцевина на тво-ето същество, че то не е нещо, което ще се случи в бъдеще, че то вече се е случило. То е самият източник, от който ти произлизаш. То е източни-кът, а също и целта. Състоянието на Буда е това, от което се придвижва-ме, и Състоянието на Буда е това, до което се придвижваме.

Изразът Състояние на Буда включва всичко - пълния кръг на жи-вота, от алфата до омегата. Но ти си дълбоко заспал, ти не знаеш кой си. Няма нужда да ставаш Буда, трябва само да осъзнаеш, само да се върнеш обратно към собствения си източник, трябва само да погледнеш вътре в себе си. Сблъсъкът ти със самия себе си ще разкрие твоето Състояние на Буда. В деня, когато някой види себе си, цялото съществуване става прос-ветлено. Как може човек да стане просветлен? Самата идея, да бъдеш човек, е част от просветления ум. То-ва не е в смисъл, че Аз съм станал просветлен?! Аз-ът трябва да бъде изоставен преди човек да стане прос-ветлен. В деня, в който аз станах просветлен, цялото съществуване става просветлено. От този момент нататък аз не съм видял нищо друго освен Буди - в много форми, с раз-лични имена, с хиляда и един проб-леми, но все пак Буди.

Затова приветствам Будата в теб.

Слушай тези сутри, защото те са най-важните във великата будистка литература. Затова са наречени Сър-дечна сутра. Тя е самата същност на будисткото послание....

За мен вие сте Буди. Всичките ви опити да станете просветлени са не-лепи, ако не приемете този основен факт...