Българските градове - Светлин Кираджиев

Българските градове
Автор: Светлин Кираджиев
Обем: 416 стр.
Формат в мм.: 165х230
Издател: ИК "Гутенберг"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-04-16
Нашата цена: 16.38 лв
 

В предлаганите географски, стопански и културно-исторически изследвания правим опит, въз основа на съществуващата литература и преди всичко като резултат от нашите повече от 50-годишни проучвания да откроим и обосновем както основните моменти в развитието, така и най-типичните черти на българските градове. Тяхното съществуване е свързано и повлияно от разнообразието на географското им местоположение и на географската среда, от историко-политическите превратности и преломните моменти, от претърпените немалко изменения в броя, движението и народностния състав на населението им и неговата стопанска дейност, от динамиката и особеностите на живот на градските жители. Освен това да проследим измененията в културните напластявания, облика, сложната съподчиненост между самите градове или, накратко казано, - българските градове в тяхното развитие и многообразие.

Светлин КИРАДЖИЕВ е роден през 1930 г. Завършва Втора софийска мъжка гимназия през 1947. Следва и завършва специалност „География" (с втора специалност „История") в Софийския университет „Св. Климент Охридски" през 1951 г. 1952-1967 г. е гимназиален учител в София, а от 1967 до 1990 е научен сътрудник и старши научен сътрудник II степен в Географския институт при БАН. Той е доктор по география с научна специалност „География на населението и селищата". Специализирал е в Германия. Бил е и доцент в Шуменския и Благоевградския университети. Пътувал е навсякъде из България, а също и в над 50 страни във всички континенти, като наблюденията си е отразил в повече от 30 книги и над 400 научни и научно-популярни студии и статии.