Учебен английско - български морски речник. Learner "s english - bulgarian maritime dictionary - Галина Великова, Соня Тончева

Учебен английско - български морски речник. Learner "s english - bulgarian maritime dictionary
Автор: Галина Великова, Соня Тончева
Обем: 718 стр.
Формат в мм.: 145х220
Издател: ИК "Стено"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-06-08
Нашата цена: 30.94 лв
 

В ръцете си държите новото издание на учебния английско - български морски речник. Той е адресиран към курсантите и студентите от ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров", командния и изпълнителския състав на корабите, работещите в морския бизнес и всички, които проявяват интерес към морския английски език. Съдържа над 22000 термини и словосъчетания, използвани в корабно - търговската практика, както и някои често срещани съкращения.

В основата си речникът включва терминологията, залегнала в краткия английско - български морски речник, издаден преди близо 10 години. Основните термини са представени разширено като обем и съдържание, с максимален брой значения и употреби, с множество съставни термини, в съчетание с глаголи, предлози и т. н...

За съставянето му са използвани учебни пособия, британски и американски източници - речници, справочници, както и информация от тематично свързани интернет сайтове...