Обърнат маркетинг CRM - сечиво за пристрастяване на клиенти - Апостол Мушмов

Обърнат маркетинг CRM - сечиво за пристрастяване на клиенти
Автор: Апостол Мушмов
Обем: 80 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "Форком"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-06-22
Нашата цена: 8.15 лв
 

CRM е вълшебната абревиатура, която обръща традиционния маркетингов подход от масов в индивидуален, от продуктов в клиентски ориентиран, от движен с много ресурси и ниска възвращаемост, към фокусиран в точното време и място с точната оферта и с възвращаемост, неподозирана до сега.

Управлението на взаимоотношенията с клиента (CRM) е подход, базиран на очакванията за поведението на нашите клиенти. За радост, такъв анализ може да се извърши с общодостъпни програми от типа електронни таблици и от неспециалисти аналитици. Тази книга отговаря на въпросите „Какво?" и „Как?" да се направи, за да постигнем желания резултат - увеличени приходи от нашите клиенти и намалени разходи за безрезултатен маркетинг. От тук до спечелване лоялността на клиента има една крачка. Крачката на разбиране, ангажираност и отстояване на отправените послания във всяка една точка, където клиентите ни ще се докоснат до нас.

Апостол Мушмов има международно признат научен принос в областта на приложната математика. Той е асоцииран член на Кралския институт по Приложна математика на Великобритания. Професионалният си път започва като докторант и преподавател в ТУ София. По-късно е член на научен екип и асистент-преподавател към Гринуичкия университет в Лондон. Завръщайки се в България, последователно работи в 3ПАД Алианц България и БТК АД като Риск Мениджър, Мениджър цени. Маркетинг мениджър и CRM Мениджър. От 2008 г., като управляващ съдружник във фирма Ви Би Ди Консулт, консултира редица фирми в сферата на търговията на дребно, застраховането и услугите. Притежава квалификации и сертификати в областта на маркетинга, анализа и работата с различни софтуерни приложения. Автор е на художествената книга „Виза за Англия? Не, благодаря!".