Противоречивият човек. Том 1. Критика - Иван Гранитски

Противоречивият човек. Том 1. Критика
Автор: Иван Гранитски
Обем: 500 стр.
Формат в мм.: 145х215
Издател: ИК "Захарий Стоянов"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2009-06-30
Нашата цена: 18.20 лв
 

Литературата е жив организъм, чието развитие през различните периоди е предопределено от влиянието на различни фактори - социални, философски, народопсихологически, естетико-художествени и пр.
Този том обхваща мои критически размишления и наблюдения предимно върху периода 1979-1989 година. Десетилетие, характерно с изключителната дина- мика на социалните процеси, както и с истински художествен взрив от автори и творби, които продължа- ват богатите традиции на българската литература и в същото време се опитват да открият новите идеи, които емблематизират бъдещото развитие на литературния процес.
Ако в първия раздел на тома вниманието ми е насочено главно към движението на поетическото самосъзнание у поетите на споменатото десетилетие, във втория раздел ме занимава проблемът за взаимовръзката на социалната динамика и разгръщането на художествените идеи. Тук разсъждавам върху сътвореното от група поети и белетристи, които проявиха впечатляващо своя талант в края на 70-те и 80-те години на XX век...

Авторът