Човешките времена. Междудисциплинарен анализ - Георги Попов Асен Чаушев

Човешките времена. Междудисциплинарен анализ
Автор: Георги Попов Асен Чаушев
Обем: 112 стр.
Формат в мм.: 130х210
Издател: ИК "Стено"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-08-14
Нашата цена: 8.19 лв
 

Въведение

„Човешките времена" е книга, която ни кара да се замислим - да се вгледаме в себе си и да се помъчим да си отговорим на безбройните въпроси за времето. Понятие и тайнствена същност, която можем да видим вътре, както и съвършено отделена и независима от нас.
Всеки читател ще задава тези въпроси по своя си на- чин и аз си ги зададох по моя. Разбира се, използвам и улеснението, че съм имал щастието да бъда въведен в мисленето и на двамата автори от вече близо половин век и съм следял отблизо пътя им на развитие. Тази книга е поредната част от дълго вървяни пътища и ни предлага обединение на две различни търсения. Едното ( Г Попов) е черпело своя основен подтик от професионалните занимания на психиатъра, другото (А.Чаушев) - на езиковеда. Тези два пътя сега се срещат в между- дисциплинарното изследване, стоящо пред нас.
Въпросите възникнаха най-напред във връзка със заниманията ми с етнография и социална антропология на постсъветските общества през последните години. По тази причина на първо място се замислих за силно белязаното социално време, през което живя моето поколение - поколението на родените малко след Големия белег за „преди" и „след" - така архаично звучащата сега дата девети септември 1944. Датата, прочее, бележеше толкова определящо събитие, че бе станала нещо като собствено име, пишеше се с главна буква, при това и елиптично - говореше се за „преди Девети" и „след Девети", и имаше голямо, основно значение как- во е бил човек „преди Девети" и „след", ако е бил роден, а и само да е бил роден, особено „преди Девети" - това вече го поставяше в специална категория...

проф. Ю. Константинов