Международен туризъм - Велико Великов

Международен туризъм
Автор: Велико Великов
Обем: 286 стр.
Формат в мм.: 165х230
Издател: ИК "Матком"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-08-31
Нашата цена: 16.38 лв
 

Настоящият монографичен труд е плод на десетгодишни изследвания на автора. Междинни резултати по твърде актуалната тема за състоянието и перспективите за развитие на международния туризъм са публикувани в множество научни статии и учебниците: Международен туризъм. УИ „Еп. К. Преславски", Шумен, 2003 (в съавт. с М. Стоянова и К. Джанабетска); География на туризма. УИ „Еп. К. Преславски", Шумен, 2003 (в съавт. с М. Стоянова); Туристически ресурси на света. УИ „Еп. К. Преславски", Шумен, 2005 (в съавт. с Е. Димитров и М. Стоянова); География на туризма. Изд. „Матком",С., 2007 (в съавт. с М. Стоянова и Р. Владева); Международен туризъм. Изд. „Матком"., С., 2008 (в съавт. с М. Стоянова) и Въведение в ту- ризма. Изд. „Фабер"., В. Търново, 2009 (в съавт. с М. Стоянова).
Монографичният труд може да бъде използван от специалисти от Държавната агенция по туризъм, от областни и общински администрации, от специалисти по териториално и селищно устройство, студенти от специалностите „Туризъм" и „МИО" във висшите училища, колежите и професионалните училища с насоченост в туризма. От автора