КРЪГОВИ МОРФОСТРУКТУРИ В СРЕДНОГОРИЕТО - Хернани Спиридонов

КРЪГОВИ МОРФОСТРУКТУРИ В СРЕДНОГОРИЕТО
Автор: Хернани Спиридонов
Обем: 168 стр.
Формат в мм.: 165х230
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2000-02-20
Нашата цена: 11.52 лв
 

Монографията третира един от най-актуалните проблеми на съвременната геология и геоморфология- кръговите морфоструктури. В продължение на години те се възприемаха като "екзотични обекти" или в най-добрия случай се отъждествяваха с някои магматични образувания- вулкани и интрузии. С развитието на космическите изследвания кръговите морфоструктури бяха наблюдавани както върху обширните платформени равнини и орогенни масиви на Земята, така и върху повърхността на планетите от земната група.

Образуването на кръговите морфоструктури се обяснява с ранните стадии от развитието на Земята (нуклеарен и лунен) и с плейттектонските процеси, развиващи се между отделните литосферни плочи.

От тези позиции авторът разглежда регионалните кръгови морфоструктури в обсега на Средногорието (древна вулкано-интрузивна дъга), където са концентрирани разнообразни полезни рудни изкопаеми.