Математика за 8. клас - Станислава Петкова, Георги Ганчев, Николай Райков, Веселина Дамянова, Иван Георгиев

Математика за 8. клас
Автор: Станислава Петкова, Георги Ганчев, Николай Райков, Веселина Дамянова, Иван Георгиев
Обем: 244 стр.
Формат в мм.: 170х240
Издател: ИК "Просвета"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-09-15
Нашата цена: 10.92 лв
 

Одобрен като учебно помагало със заповед № РД 09-362/26.02.2009 на МОН.

Изданието е съставено по програмата на МОН за 8. клас. То съдържа 107 урока при хорариум 136 учебни часа годишно, което осигурява на учителя резерв от 29 учебни часа. Съдържанието е разпределено в 10 теми, първата и последната от които (съдържащи съответно 12 и 7 урока) са посветени на начален и годишен преговор. Новите знания са развити в 8 теми в ред, определен от програмата. В уроците знанията се въвеждат главно чрез решени представителни примери, а в упражненията се затвърдяват чрез подходящо подбрани задачи.
Езикът и стилът на изложение са съобразени с възрастовите особености на учениците.
Системата от задачи в целия учебник е добре обмислена, балансирана и осигурява задълбочено усвояване на материала. Тя е съобразена с интересите на всеки ученик – на тези, които трябва да усвоят основния материал, за да могат да продължат образованието си по математика, и на тези, които искат да получат по-задълбочени познания по предмета.
Всички теми завършват с рубриките Общи задачи, Какво да запомним и Задачи за самоконтрол. Втората от тях систематизира основните знания по темата, а в третата са дадени задачи с три степени на трудност. Нейната цел е ученикът сам да прецени знанията си и при необходимост да ги попълни при преминаване към изучаване на следващата тема. Математика за 8. клас съдържа 209 фигури, които съдействат за онагледяване и по-лесно усвояване на материала.