Ситроен Zx, XANTIA, XSARA. Ремонт, експлоатация, техническо обслужване. 1991-2005 г. Бензинови и дизелови двигатели - Константин Косев

Ситроен Zx, XANTIA, XSARA. Ремонт, експлоатация, техническо обслужване. 1991-2005 г. Бензинови и дизелови двигатели
Автор: Константин Косев
Обем: 464 стр.
Формат в мм.: 200х285
Издател: ИК "Техника"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-09-28
Нашата цена: 33.67 лв
 

В книгата са разгледани ремонтът, експлоатацията и обслужването на автомобилите Ситроен- ZХ, Хапtiа и Хsага, от началото до края на тяхното производство (1991 - 2005 г.).
В нея са обхванати широк кръг бензинови двигатели с впръскване от типовете ти, TU, XU ZP и Е// с работен обем от 1,0 до 3,0 л. Разгледани са и техните комплексни системи за управление и са дадени електрическите и принципните им схеми. Вклzчени са също дизеловите и турбодизеловите двигатели от първо и второ поколение от типовете TUD, XUD и DW с работен обем от 1,5 до 2,1 л, със съответните им горивни уредби. За всички разгледани двигатели е описана присъединената към тях трансмисия - съединител, предавателна кутия и задвижващи валове.
По такъв начин в книгата са разгледани конструкцията и ремонтът на двигателите и трансмисията на следните автомобили Ситроен: ZX, Хапtia Хsaга, АХ; ВХ; Sахо; Хm; С15; Вегlingo; Nemo; Evasion; Jumpy; Jumper; Xsara Picasso; С2; СЗ; С4; С4 Picasso, С5; С8. На някои от по-новите модели автомобили не са обхванати всички модели двигатели и трансмисия.
Ремонтът на всички разгледани двигатели е значително улеснен от дадените в Приложение 1 техни контролни размери.
В достатъчна степен е разгледано механичното и хидропневидатичното окачване на автомобилите Ситроен ZХ, Хапtiaа, Xsaга и ВХ. Обхваната е спирачната уредба на моделите ZХ, Xsantia, Хsага, ВХ и Хm. Всички останали уредби и системи са разгледани за основните модели - ZХ, Xantia, и Xsara.
Подробно са описани действията по всяка част на двигателя, уредба или система - сваляне-поставяне, разглобяване-сглобяване. Операциите по тях са подредени в необходимата последователност, като са онагледени богато със схеми на елементите, на използваните приспособления и е посочен начинът на установяване на допустимите хлабини.
В частта на книгата по електрообзавеждане са разгледани основните източници и потребители на електрическа енергия - генератор, акумулатор, стартер, система за осветление и светлинна сигнализация, бордова електрическа мрежа - монтажен блок, предпазители, контролери, диагностичен куплунг, имобилайзер и др. Черно-белите и цветните електрически схеми, дадени в Приложение 4, обхващат цялото електрообзавеждане и ще ви улеснят да отстраните неизправностите по веригите.
Изключително полезни са инструкциите за експлоатацията и за техническото обслужване на автомобилите Ситроен, където ще намерите информация за правилната експлоатация на вашия автомобил, за необходимите проверки и действия по техническото му обслужване.
В приложенията е дадена информация за подходящите гуми, течности, филтри, лампи и свещи. Полезна за ежедневната експлоатация е дадената диагностика на всички уредби и системи на автомобилите Ситроен.
Книгата е предназначена за собствениците на автомобил Ситроен. Тя ще им помогне да се запознаят подробно с устройството и експлоатацията на своя автомобил, да могат да извършват са- мостоятелни действия по него или да поръчат правилно ремонтни операции и резервни части.
Надяваме се книгата да стане необходим наръчник на специалистите, занимаващи се с обслужването и ремонта на тези автомобили.
В книгата са приети следните съкращения:
ЕБУ - електронен блок за управление; КСУД - комплексна система за управление на бензинов двигател; КСУДД - комплексна система за управление на дизелов двигател; ДВГ - двигател с вътрешно горене; ГРМ - газоразпределителен механизъм; ГНП - гориво-нагнетателна помпа; ГМТ - горна мъртва точка; ДМТ - долна мъртва точка; ОГ - отработили газове; ПК - предавателна кутия; АПК - автоматична предавателна кутия; МПК - механична предавателна кутия; АБС - антиблокираща система за спирачките; ОРР - означение за поръчване на резервни части; Р8А - Асоциация (група) Пежо - Ситроен; п.х. - празен ход.