Най-новите изменения и допълнения на MCC LAS Международните счетоводни стандарти. МСФО IFRS Международните стандарти за финансова отчетност -

Най-новите изменения и допълнения на MCC LAS Международните счетоводни стандарти. МСФО IFRS Международните стандарти за финансова отчетност
Автор:
Обем: 280 стр.
Формат в мм.: 155х230
Издател: ИК "Кабри"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-10-16
Нашата цена: 54.60 лв
 

Коментари и тълкувания
Практически примери
Стари и нови тестове
Европейски директиви и регламенти

В настоящия момент изготвянето на солидни финансови отчети е от съществено значение за успеха на водещите компании в условията на променливия пазар. Само онези компании, които могат да предоставят актуална, прозрачна и достоверна финансова отчетност, ще осигурят бъдещи инвеститори и ще бъдат поддържани с подкрепата на своите акционери и заинтересовани лица. Все по-често МСС (IAS) и МСФО (IFRS) се приемат от компаниите в световен мащаб като най-усъвършенстваните и точни средства за компаниите да оповестят информацията за финансовото си състояние и дейности в условията на пазара.

Нарастващото в глобален мащаб приемане на МСС (IAS) и МСФО (IFRS) като основа за изготвяне на финансови отчети на големите и средно големи предприятия създава нуждата от увеличаване на групата от професионалисти които да получат знания и опит в приложението на тези стандарти. Дори и тези с основни познания по МСС (IAS) и МСФО (IFRS) се изисква постоянно да актуализират своите знания, поради бързото развитие на тези стандарти и нарастващия опит, изискван от практиката. Към 2009 много европейски дружества преминават към отчетност по МСС (IAS) и МСФО (IFRS) или планират предстоящо синхронизиране на националните си стандарти с МСС (IAS) и МСФО (IFRS).

Настоящето издание обхваща промените, предложени и обсъдени от СМСС (IASB) l периода 2008 - 2009 година, по отношение на определени МСС (IAS) и МСФО (IFRS), Кратко изложение и коментари на стандартите във връзка със съответните промени и дати на влизането им в сила.

Надяваме се настоящето издание да бъде от съществена полза за всички, които прилагат МСС (IAS) и МСФО (IFRS). Ще очаuкаме и вашите критики, препоръки и забележки.

От авторите