Организация и функциониране на хотела - Стамен Стамов, Кремена Никовска

Организация и функциониране на хотела
Автор: Стамен Стамов, Кремена Никовска
Обем: 290 стр.
Формат в мм.: 160х230
Издател: ИК "Матком"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-10-27
Нашата цена: 18.11 лв
 

Настоящият учебник е третата част от „Организация и функциониране на кухнята, ресторанта и хотела" - „Организация и функциониране на хотела". Предназначен е за ученици от професионалните гимназии, обучаващи се по професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг". Учебникът е разработен съгласно утвърдените от Министерството на образованието и науката (МОН) учебни програми. Предложеният материал запознава с организацията и функционирането на хотелския комплекс, на всички негови звена - фронт офис, стаи за нощувка, хотелско домакинство, допълнителни дейности и услуги; разглеждат се основните етапи от технологията, организацията и управлението на хотелиерското обслужване.

Като учебно помагало би могъл да се ползва и от студенти в колежи и университети по специалности, свързани с туризма; подходящ е за учебни центрове, школи и други звена, обучаващи кадри в хотелиерството и туризма. Може да се ползва и от работещите в туристическата индустрия.

Материалът е структуриран в следните глави:
I. Материално-техническа база в хотелиерството.
II. Персонал в хотелиерството.

111. Организация и функциониране на фронт офис.
IV. Технология и организация на камериерското обслужване.
V. Технология и организация на хотелското домакинство.
VI. Технология и организация на допълнителните хотелиерски услуги.