Гласове за Николай Хайтов - Ивайло Христов

Гласове за Николай Хайтов
Автор: Ивайло Христов
Обем: 586 стр.
Формат в мм.: 140х215
Издател: ИК "Св. Климент Охридски"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2009-11-18
Нашата цена: 10.92 лв
 

ЕДИН ЗАВЕТ Срещата ни беше скоро подир промените от началото на 90-те (последното десетилетие на препълнения с превратности не само за България и българите двайсети век). Председателят на Съюза на българските писатели Николай Хайтов ме бе поканил в кабинета си (скътан все още тогава на втория етаж на култовия адрес „Ангел Кънчев" № 5).

- Влизай, влизай - отривисто ме здрависа писателят, а към секретарката подхвърли шеговито: - Тука вече не се чака.

Сетне пак тъй делово и бодро изрече думи на благодарност, че в издателството на Софийския университет „Св. Кли- мент Охридски" се намират начини (и средства) за отпечатване съчиненията на български писатели. Отвърнах, че най-старото висше училище е книжовно средище и че това ми е работата, времената са трудни не само за издаване на български книги, а и въобще за оцеляване на родната ни култура. И т.н., и т.н...

Председателят Хайтов ме слуша някое време, ала лицето му отведнъж помръкна и със замислен, сух като пукот на съчки глас занарежда:

- Книгите няма да изчезнат, додето има кой да ги пише. Ала мъчнотията е в писането. Туй ще става все по-трудно за нашего брата. Българският писател носи товара на българския език. А за добрия писател тежестта е направо непосилна. Свръхчовешки усилия трябва да полага нашенският словесен Сизиф да изкачва горнилото на думите и с тях да пропада. Който може - нека бута. Безнадеждна е тази работа с писането. Но и сладка! На който му идва отвътре, той няма да се умори.

Димитър Томов
Директор на Университетско издателство „Св. Климент Охридски"