DUDEN английско-български и българско-английски картинен речник -

DUDEN английско-български и българско-английски картинен речник
Автор:
Обем: 750 стр.
Формат в мм.: 135х205
Издател: ИК "Труд"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2000-03-04
Нашата цена: 27.30 лв
 

Английско-българският и българско-английски картинен речник DUDEN - ТРУД е осъвременено, пригодено за двупосочно ползване издание, част от популярната в Европа и в цял свят серия двуезични картинни речници OXFORD - DUDEN. Нейни създатели са известните издателства Оксфорд Юнивърсити Прес и Библиографският институт в Манхайм, както и колективи от авторитетни специалисти в редица страни.

Настоящото българско издание достоверно възпроизвежда немския оригинал с последните промени и осъвременяване от 1994 г. В работата по намирането на българските съответствия бяха привлечени редица специалисти от различни области на знанието, преводачи, лексиколози и пр. Добавянето на български индекс в края, дело на г-жа Юлия Шопова и компютърния специалист г-н Иван Милушев, извънредно много увеличава стойността на речника, превръщайки го в двупосочен, т. е. в два речника в един. Сами по себе си индексите, английският и българският, са един вид самостоятелни речници, систематизирано представяне на лексикалното богатство на съответните два езика.

Речникът е изработен на тематичен принцип и обхваща най-различни области на човешкото познание: Вселена, човек и социално обкръжение, природна среда, животни и растения, занаяти и промишленост, транспорт, съобщителна и информационна техника, нови технологии, икономика, култура и изкуство, развлечения, игри, спорт и други специфични професии и дейности. Всяка двойна страница представя присъщия за дадена област речников фонд с точните английски обозначения и българските им съответки. Тематичният принцип спестява продължителното издирване на отделни термини, като събира в една двойна страница цялата терминология, свързана с определен отрязък от познанието.

Изображенията предават известен вид информация по-лесно и по-бързо от всякакви обяснения и описания. Образът позволява един обект да се свърже със съответното му наименование по-непосредствено, отколкото това може да се постигне и с най-точното словесно определение.

Онагледяването и тематичният принцип, както и големият дял специфична и техническа терминология превръщат настоящия двуезичен речник с два входа в необходимо допълнение към всеки английско-български и българско-английски речник. Работата с него е от особена полза за всеки, който изучава един от двата езика, както и за всеки, който по един или друг повод осъществява превод между тях. В днешния цялостен и взаимнообвързан свят необходимостта да се вършат и двете става все по-наложителна за все по-голям брой хора, превръща се в условие за включването в съвременния живот.

От книгоиздателска къща „ТРУД"