Правата на пациента - Аделина Янкова, Иво Савов, Кирил Кирилов и др.

Правата на пациента
Автор: Аделина Янкова, Иво Савов, Кирил Кирилов и др.
Обем: 246 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "Захарий Стоянов"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-12-11
Нашата цена: 6.37 лв
 

Книгата представя извършеното проучване на правната уредба на права- та на пациента в законодателството на тринадесет държави-членки на Европейския съюз и на Израел. Изследването е избършено от Студентската програма за законодателни проучвания кьм Народното събрание, включваща студенти по право и политология от водещи университети в страната и чужбина, под ръководството на д-р Антония Първанова - народен представител от ПГ на НДСВ. По Време на мандатите на 38-ото, 39-ото и 40-ото народно събрание Студентската програма се утвърди като нов и успешен модел за подпомагане на народните представители при осъществяване на конституционно уреденото им право на законодателна инициатива и като ефективно действаща форма за гражданско участие в законодателния процес.

В проучването са разгледани определението на понятието „пациент", страните в правоотношението по предоставяне на медицинска помощ, видовете права и задължения на пациентите, уредбата на пациентските права, нерегламентирани в българското законодателство, органите в системата на медицинското обслужване, свързани с упражняването и защитата на предоставените права, отговорността и дължимите обезщетения при нарушаване на правата на пациентите и при вреди в резултат на лекарска грешка.

Особен интерес представлява институтът на „наказателните вреди", познат в страните от англосаксонската правна система.

Като приложения към проучването са включени иск на увредения пациент или неговите наследници и схема на процедурата за помирение и обезщетение в Република Франция.