Икономика на персонала - Едуард П. Лейзиър, Майкъл Дж. Гибс

Икономика на персонала
Автор: Едуард П. Лейзиър, Майкъл Дж. Гибс
Обем: 560 стр.
Формат в мм.: 170х240
Издател: ИК "Класика и стил"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2009-12-14
Нашата цена: 33.67 лв
 

Управлявайте персонала си, за да насърчавате новаторство и да създавате стойност

• Как набирате най-добрите служители?
• Как подхожда фирмата към съкращаването на персонала?
• По какъв начин трябва да са структурирани възможностите за придобиване на акции, за да се максимизират стимулите?
• Трябва ли да награждавате доброто или да наказвате лошото изпълнение?

За да бъдете ефективен мениджър, имате нужда от нещо повече от здрав разум и мъдрост: нуждаете се от структурирана, строга рамка за анализиране на въпросите и проблемите, пред които се изправяте. Прилагайки нов подход, наречен „икономика на персонала", книгата представя най-взискателните съществуващи анализи на традиционните общи проблеми на мениджмънта. Ударението върху практическото приложение ви осигурява инструментите за анализиране на разнообразни проблеми и ви подготвя, за да:
• определяте стандарти за наемането, набирането, инвестирането в уменията на вашите служители и управление на текучеството;
• проектирате работни места и структурата на вашата организация;
• оценявате и награждавате изпълнението с основани на кариерата стимули, възможности за придобиване на акции и други инструменти;
• осигурявате допълнителни бонуси;
• насърчавате предприемачеството сред служителите си;
• максимизирате стойността на взаимоотношението фирма-служител.

Чрез много съвременни примери от реалния свят, включително някои данни от изследвания на авторите, Икономика на персонала ви осигурява богат модел за проектиране на персонала и за създаване на силна и иновативна организация.

Едуард П. Лейзиър е професор по управление на човешките ресурси и икономика във Висшето училище по бизнес на Стенфордския университет. Лейзиър получава докторската си степен по икономика в Харвардския университет. Проф. Лейзиър е лидер-визионер в областта на управлението на човешките ресурси. Получавал е редица награди за изследователската и преподавателската си дейност. Бил е председател на Съвета на икономическите съветници от 2006 до 2008 г.
Майкъл Гибс е професор по икономика във Висшето училище по бизнес на Чикагския университет. Получава докторската си степен по икономика от същия университет. Той е водещ емпиричен изследовател в областта на икономиката на персонала и е получавал награди за отлични постижения в изследванията и преподавателската си дейност.