Тестове по езикова култура 2008-2009 година. Част 2. - Вера Маровска

Тестове по езикова култура 2008-2009 година. Част 2.
Автор: Вера Маровска
Обем: 48 стр.
Формат в мм.: 155х225
Издател: ИК "Контекст"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-02-18
Нашата цена: 3.19 лв
 

Сборникът "Тестове по езикова култура" съдържа десет варианта, оформени по модела на кандидатстудентския изпит по български език в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

Целта на изпита е да провери степента на овладяване на граматическите, правописните и пунктуационните правила на съвременния български книжовен език.

В първа и втора задача са застъпени основните правописни правила: правопис на гласни и съгласни, съвременни звукови закони и отражението на някои исторически закони върху съвременните правописни правила; употребата на пълен и кратък член при имената от мъжки род; падежни форми при местоименията; употреба на главна и малка буква; слято и полуслято писане на сложни думи и т. н.

Трета задача изисква поставяне на необходимите препинателни знаци, без да се редактира и без да се променят границите на изреченията.

Тъй като сборникът е предназначен за упражнения, той не включва теми за съчинения и есета - т. е. четвърти задачи. Като теми за създаването на свързан текст можете да използвате известни мисли, афоризми, пословици и поговорки, каквито ще намерите в изобилие например в Книгата "Мъдростта на вековете" (София, 1970 и сл. изд.).

За по-ефективно упражняване на познанията ви върху книжовноезиковата норма сме поместили и отговорите на предложените задачи. В първа задача всички форми са изписани правилно, а вярно представените в първоначалните списъци са и подчертани. В пунктуационната задача сме представили вариантите, най-приемливи от гледна точка на съвременната пунктуационна норма; в повечето случаи те съвпадат с авторските решения. Съществуват обаче в някои от текстовете и други синонимни възможности.

За справки в работата си използвайте "Нов правописен речнник на българския език (публикуван от Института за български език при БАН, издателство "Хейзъл", София, 2002 г..).

Ползотворна работа и успех на предстоящия кандидатстудентски изпит!
Авторката